Skip to main content
 
 

Kadry i płace

Moduł pozwala na zdefiniowanie oraz dostęp do zasobów kadrowo-płacowych w jednym miejscu. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi wspiera prawidłową organizację pracy w firmie.

Program do księgowości enova365 oprócz funkcji odpowiedzialnych za finanse oraz usprawniające procesy sprzedażowe w Twojej firmie, umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi w wewnętrznych strukturach Twojego biznesu.

Moduł kadrowy jest w pełni profesjonalnym oraz zgodnym z aktualnymi przepisami systemem umożliwiającym operacje w zakresie HR w firmie. Działa jak mobilne i w pełni zautomatyzowane Biuro Rachunkowe umożliwiając takie funkcje, jak:

  • bieżącą obsługę i wgląd w zdarzenia w Twojej firmie,
  • zatwierdzanie oraz monitorowanie czasu pracy i nieobecności Twoich pracowników,
  • szybkie rozliczanie wynagrodzeń,
  • integrowanie oraz wypełnianie z poziomu programu zobowiązań wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego za pośrednictwem funkcji Płatnik oraz e-Deklaracje,
  • swobodną i prostą integrację programu z innymi systemami zewnętrznymi np. Płatnik, Symfonia itp.

Wszystkie te możliwości realizowane są za pomocą odpowiednich obszarów dostępnych w module enova365 Kadry i Płace.

Jakie możliwości daje moduł Kadry i Płace w programie enova365?

Możliwość analizy danych przez pracownika

Platforma za pomocą Pulpitu Pracownika pozwala na bieżące śledzenie danych dotyczących bezpośrednio pracownika. System daje możliwość weryfikacji oraz stanu urlopu na koncie pracownika, a także na złożenie za jego pośrednictwem wniosku urlopowego. Takie rozwiązanie skraca czas procesów decyzyjnych oraz pozwala na budowanie i dostęp do historii kadrowej każdego z Twoich pracowników.

Wirtualne kadry

W enova365 masz możliwość, jako kierownik, wglądu do wirtualnej teczki kadrowej pracownika, w której możesz gromadzić wszystkie niezbędne informacje w zasobach Twoich pracowników. Aplikacja ta ułatwia oraz usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie.

Delegowanie oraz planowanie zadań

Dzięki aplikacji możesz swobodnie delegować oraz organizować wyznaczanie zadań dla Twoich podwładnych. Enova365 umożliwia w pełni zautomatyzowane planowanie działań w obrębie Twojego przedsiębiorstwa. Dotychczas akcje wymagające interakcji ze strony użytkowania, będą automatycznie synchronizowane oraz wyznaczane przez program.

Kontrola nad dokumentacją pracowniczą

Delegacje, wnioski urlopowe oraz inne instrumenty w postaci deklaracji, czy zeznań podatkowych dostępne są na wyciągnięcie ręki. W module Kadry i Płace możesz zautomatyzować proces ewidencjonowania wyjazdów służbowych i ich rozliczania oraz przesyłać zintegrowane dokumenty księgowo-płacowe do wybranej instytucji ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Mechanizm rozdzielania wynagrodzenia

System usprawnia także metody oraz wartości przyznawanego wynagrodzenia. Dzięki temu uzyskasz dostęp do historii danych, na podstawie których możesz planować wynagrodzenia, a także analizować koszty poszczególnych projektów i programów.

Bez względu na wielkość zarządzanego przez Ciebie przedsiębiorstwa, skorzystanie z możliwości, jakie daje program enova365 może realnie i skutecznie wpłynąć na usprawnienie procesów decyzyjnych w Twojej firmie. Wdrażając moduł programu Kadry i Płace w swojej firmie, otrzymujesz nie tylko profesjonalny system do zarządzania zasobami ludzkimi, ale korzystasz z wielu wymiernych korzyści płynących z jego automatyzacji. Zyskujesz czas oraz dodatkowe zasoby, które możesz przeznaczyć na procesy i decyzje w obrębie kluczowych i najistotniejszych obszarów rozwoju Twojego biznesu. Dzięki enova365 masz dostęp do najważniejszych danych pracowniczych o każdej porze w każdym miejscu.

Jeśli chcesz, aby Twoje działania koncentrowały się wokół rozwoju firmy, a niezbędne procesy kadrowe zachodziły automatycznie i pobocznie, bez Twojego bezpośredniego udziału, skorzystaj z możliwości enova365 już dziś.